Full set Honma Beres S-06 3 sao new – Flex R Chiết khấu cao ( 13 gậy+ 1 túi)

Liên hệ

  •    Full set Honma Beres IS-06 3 sao – Flex R
  •  Driver 10.5* – 24.198.000
  •  Farway 5 18* – 12.099.000
  •  Farway 3 15* – 12.099.000
  •  Rescue 22* – 12.099.000
  •  Iron set 5.6.7.8.9.10.11.Aw.Sw – 12.099.000/cây
  •  Túi Honma – 19.700.000 Giá: 189.086.000 đồng

Hết hàng